top of page
LT_05_FourScenarios.jpg

PROJE

Kıbrıs Dönüştürücü Senaryolar Süreci (DSS), toplumun her kesiminden Kıbrıslının geleceklerini birlikte keşfetme ve tartışma çabasıdır. Başta belirli bir çözümü desteklememesi olmak üzere Kıbrıslıların bugün Kıbrıs sorununu da içeren ama aynı zamanda Kıbrıs sorununun ötesine geçen farklı endişelerini ele alması nedeniyle birçok açıdan farklıdır.

​​Metodoloji

Bu girişim Dönüştürücü Senaryolar yaklaşımını uygulamaktadır. Bu yaklaşım, 1991-92 yıllarında Güney Afrika’da ırk ayrımcılığından geçiş sürecinde, siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden Güney Afrikalıların bir araya gelerek, halen Reos Partners Direktörü ve “Dönüştürücü Senaryo Planlama” (DSP) kitabının yazarı Adam Kahane’nin tarafsız kolaylaştırıcılığında “Mont Fleur Senaryoları”nı geliştirmesiyle ortaya çıkmıştır.

​​Son otuz yılda bu yöntem demokrasi, iklim değişikliği, uyuşturucu politikası, adalet, eğitim, toprak reformu, gıda güvenliği ve daha birçok konuda ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde uygulanmıştır. Ayrıca Güney Afrika, Kolombiya, Guatemala, Etiyopya, İsrail-Filistin, Tayland, Hollanda ve başka yerlerde de ulusal ve bölgesel geleceklere uygulanmıştır. Bu yöntem farklı bağlamlarda sürekli olarak yeni içgörüler yaratmış, güveni artırmış, karşılıklı anlayışı geliştirmiş, yeni ortaklıklar kurmuş ve stratejik öngörü ve liderlik için kapasitelerini artırmıştır.

Bu yöntemin diğer senaryo planlama yaklaşımlarından farkı, senaryoların sadece geleceğe uyum sağlamak amacıyla değil, daha ziyade geleceği şekillendirmek amacıyla geliştirilmesidir. Ayrıca, senaryolar düşünce kuruluşları veya akademik uzmanlar tarafından geliştirilmemekte, bunun yerine söz konusu sorunla doğrudan ilgisi olan ve belirli bir toplumun, sektörün veya sistemin bir kesitini temsil eden çok çeşitli bireylerden oluşan bir grup tarafından kolektif olarak hazırlanmaktadır.

LT_05_FourScenarios.jpg

Dönüştürücü senaryoları daha fazla keşfetmek için Reos Partners web sitesini ziyaret edin.

Ekip

Senaryoların ortak yazarları, sektörler, meslekler, nesiller, inançlar ve siyasi görüşler arasında geniş bir perspektif çeşitliliğine sahip 36 seçkin Kıbrıslı bireyden oluşan “Senaryo Ekibi”dir. Ekibin yarısı Kıbrıslı Türk, yarısı Kıbrıslı Rum olup dini azınlıklar da dahil edilmiştir ve toplumsal cinsiyet bakımından dengelidir.

 

Katılımcılar, Kıbrıs toplumunu geniş ölçüde temsil etmekle birlikte, bu sürece belirli bir kurumun veya kitlenin temsilcileri olarak değil, bireyler olarak katılmakta ve sürece tüm bilgi, bakış açısı ve deneyimlerini aktarmaktadırlar. 

 

Ekip üyeleri senaryoları geliştirmek için, birlikte yapıcı bir şekilde çalışmak üzere birkaç hafta gönüllü olarak zaman ayırdılar. Üç atölye çalışması boyunca yoğun bir görüş alışverişi için bir araya geldiler ve bunları kolektif yazma ve yeniden yazma süreçleri ile gayri resmi amaca özel toplantılar takip etti.

Senaryo ekibi üyeleri, bu dört olası hikayenin gerçekleşebileceği ve adanın karşı karşıya olduğu zorlukları ele almak için Kıbrıs içinde ve çevresinde geniş ve kapsayıcı bir konuşmada ele alınması gerektiği konusunda hemfikirdirler. Aynı zamanda, neredeyse her senaryo ekibi üyesi senaryolardan en az birindeki unsurlara katılmamaktadır. 

 

Sonuç olarak, Senaryo Ekibinin ortak değerlendirme çıktısı, herhangi bir öneri üzerinde bir fikir birliğini veya bir senaryoya veya diğerine yönelik ortak bir tercihi temsil etmemektedir. Senaryolar, Kıbrıs'ın ilerlemesine yardımcı olabilecek daha stratejik ve kapsamlı diyalogları teşvik etmesi umuduyla birlikte çalışan, farklı, kararlı ve duyarlı Kıbrıslı aktörlerden oluşan bir grup insanın çalışmasını temsil etmektedir.

bottom of page