top of page
LT_05_FourScenarios.jpg

Hoşgeldiniz

“Kıbrıs’ın Gelecekleri” senaryoları gelecekte ne olacağı (tahminler) veya ne olması gerektiği (öneriler ya da tavsiyeler) değil, neler olabileceğine dair hikayelerdir. Senaryolar kıbrıs ve çevresinde, 2022'den 2035'e kadar olan dönemi, ilgili siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve uluslararası dinamikleri kapsayacak şekilde ele almaktadırlar. Senaryolar Kıbrıs toplumunun farklı kesimlerini temsil eden 36 Kıbrıslıdan oluşan kapsamlı bir grup tarafından 2022 yılında oluşturulmuştur.

DISCOVER

Keşfedin

Süreç, yöntemler ve ekip hakkında bilgi alın

Dört senaryoyu okuyun ve bilgi edinin

Senaryolara nasıl dahil olabileceğinize bakın

LT_05_FourScenarios.jpg
WHY CYPRUS FUTURES?

Neden Kıbrıs’ın Gelecekleri?

Kıbrıs güzel ama bölünmüş bir adadır. Karmaşık tarihine dayanan ve bugüne kadar çözülememiş sosyal, ekonomik, jeo - politik, dini ve etnik gerilimleriyle Kıbrıs'ta birçok kişi mevcut durumun bir çıkmaza girdiğini hissetmektedir. Kıbrıs sorununu ele almayı ve çözmeyi, adanın geleceğine yön vermeyi amaçlayan çabaların sürdüğü onlarca yıl boyunca bu gibi girişimleri ve çözümleri başlatmak, desteklemek veya uygulamak için çok sayıda değerli çaba ortaya konmuştur.

 

Kıbrıs Dönüştürücü Senaryolar Süreci (DSS), son on yıllardaki önemli çabalar üzerine kuruludur. Özellikle, spesifik bir çözümü desteklememesi nedenliyle birçok açıdan farklıdır ve "Kıbrıs sorunu" dahil olmak üzere Kıbrıslıların bunun da ötesinde çok sayıdaki güncel endişelerini ele almaktadır.  Bu süreç toplumun tüm kesimlerinden Kıbrıslıların geleceklerinin tümünü birlikte keşfetme ve tartışma çabasıdır.

Projeyi destekleyin

Bu senaryoları toplum genelinde tartışmaya açmak istiyoruz, bunu yapabilmek için de desteğinize ihtiyacımız var. Bağışlarınız, adanın her iki tarafında (üç dilde) faydalı materyallerin, iletişim kampanyalarının ve etkinliklerin oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

LEARN MORE

Daha fazlasını öğrenin

Senaryolar nedir?

Senaryo Ekibi’nin görevi, günümüz dünyasının gerçeklerini göz önünde bulundurarak Kıbrıs'ın geleceğine dair inandırıcı hikayeler yaratmaktı. Onlardan düş kurmaları ve hayal dünyasında olmaları değil, inanılır bir dizi hikaye yaratmaları istendi. Ayrıca, bu hikayelerin Kıbrıslıların günümüzde endişe duydukları konularla alakalı, ve aynı zamanda yeni bakış açıları ile perspektifler sunan ve altta yatan sorunları yüzeye çıkaran, meydan okuyucu hikayeler olmasını sağlamaları istendi. 

Amaç ne?

Bu senaryolar, adanın karşı karşıya olduğu zorlukların ele alınması için Kıbrıs ve çevresinde geniş çaplı ve kapsayıcı bir stratejik tartışmaya yarar sağlamayı amaçlamaktadır. Senaryolar, Kıbrıs'ın olası gelecekteki görünümünün bir haritasının yanı sıra yeni ve bilinçli bir diyaloğu desteklemek üzere ortak bir dil sunmaktadır. Senaryoların yayımlanması, Kıbrıs’ın Gelecekleri tartışmasını sonuçlandırma değil, başlatma niyetini taşımaktadır. 

CONTACT

İLETİŞİM

Gönderdiğiniz için teşekkürler!

bottom of page